Gửi yêu cầu

Khảo sát

Doanh nghiệp bạn đang sử dụng dịch vụ bảo trì thuê ngoài?
Vui lòng nhâp đầy đủ thông tin trong mẫu. Các mục có dấu * là bắt buộc. Các mục có sẵn thông tin được lấy từ đăng ký của người dùng. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin này nếu cần thiết.

Bạn phải đăng nhập để sử dụng form này. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng thực hiện việc đăng ký trước.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2018 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.