Hướng dẫn kỹ thuật

Xử lý lỗi Event ID 2005 trên Exchange Server 2013/2016

Federation or Auth Certificate là gì?

Trong quá trình cài đặt Microsoft Exchange 2016, một self-signed certificate gọi là “Microsoft Exchange Server Auth Certificate” được tạo ra để sử dụng trong việc xác thực giữa các server và tích hợp sử dụng OAuth trong tổ chức Exchange của bạn. Xác thực giữa các server được dùng cho tích hợp giữa Exchange 2016 và SharePoint hoặc Skype for Business. Certificate này có thể xem trong Exchange Admin Center > Servers > Certificate.

Self-signed certificate này là một thành phần quan trọng của Exchange server. Nếu vì lý do nào đó mà certificate này bị lỗi (ITC đã gặp trường hợp này sau khi Exchange Server 2016 của một khách hàng update lên CU5), bạn sẽ thấy thông báo lỗi trong application log như hình dưới

1

2 1

Federation or Auth certificate not found: “Certificates thumbprint Exchange Server của bạn”. Unable to find the certificate in the local or neighboring sites. Confirm that the certificate is available in your topology and if necessary, reset the certificate on the Federation Trust to a valid certificate using Set-FederationTrust or Set-AuthConfig. The certificate may take time to propagate to the local or neighboring sites.

Như đã mô tả ở trên, nếu thiếu certificate này sẽ gây ra vấn đề khi tích hợp Exchange Server với SharePoint hoặc Skype for Business và vấn đề khi xác thực giữa các server. Bạn sẽ xử lý thế nào khi gặp lỗi này. Hãy xem các bước hướng dẫn dưới đây.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2018 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.